<!-- begin:div:iwith-banner --><!-- begin:div:iwith-banner --><img src="https://imscdn.abcore.org/s/fundaciodrissa.com/mm/image/banners/banner-drissa02.jpg" style="width: 1600px; height: 400px;" />
<div class="slide-text">&nbsp;</div>
<!-- end:div:iwith-banner --><!-- end:div:iwith-banner -->

Amb Lectura Fàcil

Amb l’adaptació de la documentació de l’entitat a Lectura Fàcil, volem que aquesta sigui accessible i comprensible. La nostra voluntat és arribar de forma entenedora i transparent a tothom.

Col·laborem amb l'Associació Lectura Fàcil.