Projecte La Foixarda: atenció a la salut mental en l'àmbit de l'educació

La Foixarda, fundada el 2017, és un projecte social pioner especialitzat en l'atenció a la salut mental en l'àmbit de l'educació que es desenvolupa des del 2020 a la Fundació Drissa com a complement de la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental (una de les línies de treball prioritàries de l'entitat, juntament amb l'habitatge, per millorar la seva qualitat de vida, objecte social de l'entitat) i que forma part del model comunitari d'atenció a la salut mental de la demarcació de Girona, el qual ha esdevingut un model de referència nacional i internacional.

Per què el fem?

 • Per garantir el dret a l'educació de les persones amb problemes de salut mental, ja que poden i solen tenir hàndicaps (dificultats associades als problemes de salut mental que són majors que les dificultats de la població de referència i que els posen, per tant, en una situació de desavantatge) que, si no s'atenen mitjançant l'acompanyament i el suport, esdevenen barreres que els obstaculitzen l'aprenentatge i la participació en l'àmbit educatiu en condicions d'igualtat amb la resta d'estudiants, atès que les adaptacions com a estudiants amb necessitats educatives són necessàries però insuficients per si soles per garantir-ne la igualtat d'oportunitats.
 • Per promoure'n l'èxit i prevenir-ne el fracàs i l’abandonament educatius perquè els problemes de salut mental se’n consideren predictors i, a més a més, solen començar en l’adolescència i la primera edat adulta i, per tant, en etapes educatives
 • Per millorar-ne l’ocupabilitat i, així, afavorir-ne l’ocupació, ja que les persones amb problemes de salut mental tenen un menor nivell educatiu assolit que la població general (el 43% de les persones amb discapacitat demandants d'ocupació té només estudis primaris; el 32% té només educació secundària; només el 13,26% té formació professional i només el 4,73% té educació superior) i estan en situació d’exclusió laboral (taxa d’activitat laboral del 29,1% l’any 2018 a Espanya segons l’INE, la més baixa de totes les persones amb discapacitat)
 • Per afavorir-ne la recuperació perquè el manteniment o la recuperació del projecte de vida a través de l’educació i la formació i, després, del treball es considera un factor psicosocial bàsic que pot afavorir la seva la recuperació i un mitjà fonamental d’empoderament i de lluita contra l’estigma social 
 • Per promocionar la salut mental i prevenir els problemes de salut mental mitjançant la seva detecció precoç i la consegüent derivació per a la seva atenció precoç, atès que els problemes de salut mental solen començar en l'adolescència i la primera edat adulta i, per tant, en etapes educatives, essent l'àmbit educatiu, en conseqüència, un medi propici i estratègic per a la promoció i la prevenció de la salut mental

Com ho fem?

 • Suport a l’alumnat/estudiantat:
  • Servei de suport en l’aprenentatge
  • Servei de suport grupal psicoeducatiu 
  • Servei de suport entre iguals (grup d’ajuda mútua d’estudiants amb problemes de salut mental)
 • Servei de formació (professorat, PDI, PAS, etc.)
 • Recerca en educació i salut mental

Col·laboradors:

 • Serveis Territorials d'Educació a Girona del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
 • Universitat de Girona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, etc.

Reconeixements: 

 • Projecte innovador en salut mental a la 7a edició de 10x10 – Càpsules d’Innovació Social (Barcelona, CaixaForum, 2020), de l'empresa pública Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya i Up Social. 
 

Contacta amb La Foixarda

lafoixarda@fundaciodrissa.com
Tel. 972 249 344

Segueix-lo!