Treballem per la qualitat de vida de la persones amb programes de salut mental
 

Serveis de jardineria
 
Servei de neteja
 
Servei de pintura
 
Horta ecològica
 
Botigues Biodrissa de producte ecològic
 
Notícies
Veure totes les notícies

Algunes dades

Persones acollides
1076
Taxa inserció laboral
17
Persones treballadores
97
Professionals amb problemes de salut mental
51
Percentatge d'homes
30
Percentatge de dones
24
Percentatge de contractes indefinits
34
Percentatge de contractes temporals
15
Petjada hídrica en m3
917
Petjada de carboni en tones de COequivalent
NaN