Serveis a les persones

En aquesta secció trobareu tots els serveis que la Fundació Privada Drissa ofereix a les persones amb malaltia mental, amb l’objectiu de facilitar-los el camí cap al món laboral.

Servei d’acollida i borsa de treball

La Fundació posa en funcionament el servei d’acollida i borsa de treball l’any 2000 com a porta d’entrada a Drissa. Des d’aquí, acollim persones amb trastorns mentals que han estat derivades pels diferents centres de salut mental, centres de dia i altres recursos de la demarcació de Girona. Aquí es fa una primera valoració laboral de la persona i, posteriorment, es deriva al servei que es considera més adequat, ja sigui dins els mateixos serveis de la Fundació o a altres serveis de les comarques gironines.

Horari d’atenció: cal demanar cita prèvia
Telefòn de contacte: 972 249 344
Servei gratuït. Cofinançat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Servei prelaboral

El servei prelaboral funciona des del 2003, quan Drissa impulsa la seva creació com a borsa de treball activa on les persones derivades comencen el seu itinerari laboral a través de diferents tallers, mitjançant els quals oferim a aquestes persones capacitació teòrica, tècnica i professional.

El servei prelaboral disposa de 35 places.

Un dels tallers esmentats és Ens patina l’embrague, probablement la iniciativa més emblemàtica d’aquest servei. Es tracta d’un magazine radiofònic conduït per usuaris i usuàries del taller de ràdio. Podeu trobar més informació relacionada amb el programa a la seva secció corresponent (enllaç). També trobareu el seu perfil al facebook.

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9:00 a 17:30 hores i divendres de 9:00 a 15:00 hores
Telèfon de contacte: 972 232 115
Servei gratuït. Finançat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Servei de formació

La Fundació Drissa impulsa la formació des de l’any 2000, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge d’un ofici a les persones amb un trastorn mental per accedir a un lloc de treball.

En aquest temps s’han fet diverses formacions: ocupacionals, programes d’orientació i suport a la inserció laboral per a persones amb malaltia mental, formació interna, externa…

Horari d’atenció: segons els cursos
Telèfon de contacte: 972 249 344
Servei cofinançat o de pagament, segons formació.

Centre Especial de Treball Drissa: l’empresa de la Fundació

El CET s’implementa el 2001, amb l’objectiu de donar feina a persones amb malaltia mental. En aquell moment la Fundació aposta per la creació de brigades en els sectors de la jardineria, la neteja i la pintura. Amb aquesta iniciativa, la Fundació ofereix als seus treballadors i treballadores la possibilitat de tenir una ocupació digna que alhora presta a la ciutadania uns serveis productius fiables i de qualitat.

El 2007, amb la voluntat de ser més competitius i intentant donar solucions a un perfil més ampli de persones afectades per la malaltia mental que cercaven un lloc de treball, Drissa posa en marxa l’horta ecològica, una nova línia de producció, que compta amb el certificat de la CCPAE, òrgan regulador de la producció agrària ecològica a Catalunya.

El CET disposa d’una unitat de suport, la USAPS, que es crea el 2001 per oferir ajuda a la plantilla i el suport necessari per mantenir el seu lloc de treball. Aquesta unitat és necessària per assegurar que aquests treballadors i aquestes treballadores puguin donar continuïtat a aquesta feina i accedir al mercat laboral ordinari.

Horati d’atenció: de dilluns a dijous de 8:00 a 16:30 hores i divendres de 8:00 a 15:00 hores
Telèfon de contacte: 972 249 344
Servei gratuït. Cofinançat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Serveis d’acompanyament al mercat laboral ordinari

La Fundació Drissa ha apostat, des dels seus inicis, per la inserció laboral ordinària. En aquest servei es dóna suport a la persona amb trastorns mentals en la recerca de feina, en el manteniment el lloc de treball i s’ofereix l’ajuda que sigui necessària a l’empresa disposada a contractar.

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9:00 a 17:30 hores i divendres de 9:00 a 15:00 hores
Telèfon de contacte: 972 232 115
Servei gratuït. Cofinançat pel programa Incorpora de l’Obra Social Fundació “la Caixa”.

Agència de col·locació

La Fundació Privada Drissa és Agència de Col·locació autoritzada per la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número 0900000009 des del 7 de setembre de 2011.

L’Agència de Col·locació té el doble objectiu de proporcionar a les persones treballadores un lloc de treball adequat a les seves característiques i facilitar als empresaris les persones treballadores més apropiades als seus requeriments i necessitats.

Per complir aquests dos objectius, la Fundació valora els perfils, les aptituds, els coneixements i la qualificació professional de les persones treballadores que cerquen una feina, i els requeriments i característiques dels llocs de treball que ofereix el mercat laboral.

Horati d’atenció: de dilluns a dijous de 8:00 a 16:30 hores i divendres de 8:00 a 15:00 hores
Telèfon de contacte: 972 249 344
Servei gratuït. Finançat per la mateixa Fundació Drissa.

Servei d’habitatge

Un dels objectius de Drissa és també assegurar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental donant resposta a una altra necessitat destacable del col·lectiu com és l’habitatge. Així, l’any 2006 es va posar en marxa el servei d’habitatge amb dues llars amb suport. Aquestes llars són un dispositiu residencial comunitari, ubicades en un edifici integrat en l’entorn social, on s’ofereix allotjament, supervisió i suport a 6 persones amb un trastorn mental sever amb problemes d’habitatge. Posteriorment, l’any 2008, aquest servei es va ampliar amb una nova línia d’actuació, el servei d’autonomia a la pròpia llar.

Horati d’atenció: de dilluns a dijous de 8:00 a 19:30 hores i divendres de 8:00 a 17:30 hores
Telèfon de contacte: 972 249 344
Servei cofinançat pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i servei privat de pagament.

Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 15 gener 2021

sitemap