Pressupost

Aquí podeu sol·licitar un pressupost per als serveis productius del Centre Especial de Treball: JARDINERIA, PINTURA i NETEJA.

Nom i cognoms
Empresa
Telèfon
Correu electrònic
Breu descripció i ubicació del lloc on s'hauria de realitzar el servei (poble, ciutat)

PINTURA

 • Pintura de parets interiors / exteriors
 • Esmaltat de portes / finestres / balcons
 • Color / blanc
 • Fusta / Pladur / guix
 • Pintura de sostres
 • Cuina
Comentaris (especifiqui els serveis en què està interessat, m² de superfície a pintar, el nombre d'habitacions, etc.)

NETEJA

 • Comunitat de veïns
 • Pis particular
 • Nau industria
 • Neteja de vidres
 • Pàrquing / Local comercial
 • Retirada d’estris
Comentaris (especifiqui els serveis en què està interessat, m² de superfície a netejar, l'alçada en cas de vidres, la freqüència - diari, setmanal, mensual ,etc. -, etc.)

JARDINERIA

 • Jardí
 • Jardineres (replantat, manteniment...)
 • Piscina
 • Arbrat / arbust / fruiters
 • Gespa / rocalla / grava
 • Desbrossar parcel·la
 • Muntatge de tanca de fusta / vegetal
 • Disseny de nou jardí
 • Hidrosembra
Comentaris (especifiqui els serveis en què està interessat, m² de superfície, freqüència del servei -puntual, manteniment,etc.-, etc.)

Un cop tinguem el pressupost elaborat, ens posarem en contacte amb vostè per a fer-li arribar.

D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/99 i RD 1720/2007 en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a la Llei 34/02 en matèria de comerç electrònic, us informem que les dades que figuren en aquest full estaran incloses en un fitxer automatitzat propietat de Fundació Privada Drissa i es destinaran a la fi de poder realitzar el pressupost. Sempre que vulgui pot fer us del dret d’accés, rectificació o cancel·lació d’aquestes dades enviant un escrit a l’adreça Avinguda Sant Narcis, 22 baixos, 17005Girona o per correu electrònic a l’adreça: produccio@fundaciodrissa.com

Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 15 gener 2021

sitemap