AVÍS: Estem treballant en una nova pàgina web!

La Fundació Privada Drissa, entitat sense ànim de lucre creada l’any 1999, treballa amb persones amb trastorn mental sever, a fi d’assegurar-los la possibilitat d’entrar en el mercat laboral i millorar la seva qualitat de vida mitjançant, principalment, el treball.La nostra finalitat és també actuar, d’acord amb els nostres estatuts, en altres àmbits, com ara l’habitatge, la sensibilització social vers la salut mental i la investigació en ciències de la salut.El Centre Especial de Treball, el CET DRISSA, que actualment és l’empresa de l’entitat, és una de les actuacions més importants que la Fundació porta a terme per aconseguir el seu objectiu principal. El CET DRISSA té una cartera de serveis productius consolidada, competitiva i de qualitat, gràcies a l’excel·lència dels seus serveis de neteja, jardineria, pintura, horticultura ecològica i serveis auxiliars.

A més del servei que ofereix el CET DRISSA, i atesa la diversitat de necessitats de les persones que pateixen aquests trastorns, la Fundació també ofereix els següents serveis: el d’acollida, el servei prelaboral, el servei de formació, el servei d’inserció en el mercat laboral ordinari i el servei d’habitatge, tots ells orientats a què aquestes persones adquireixin els requisits per poder incorporar-se al mercat laboral i a mantenir-se en ell.

La Fundació Drissa és membre fundador de: Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb Malaltia Mental (AMMFEINA); Fundació Campus Arnau d’Escala; Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. Amb compromís i professionalitat i amb l’ajuda de totes les persones que treballen diàriament per a què puguem aconseguir aquesta meta, podrem projectar un futur millor per a moltes persones que pateixen una malaltia mental i que, per sobre de tot, tenen el dret de viure dignament i de gaudir d’una feina i d’un habitatge dignes, com la resta de la població.

Així mateix, també és membre fundador del Grup Èxit, aliança empresarial entre la Fundació Montilivi del Grup Ramon Noguera i Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas. També forma part del Clúster Èxit, una associació que engloba a nou entitats de Girona i àrea metropolitana, que defensa la inserció laboral dels col·lectius amb especials dificultats i risc d’exclusió social.La Fundació Drissa treballa per tot Catalunya però molt especialment a Girona i comarques.

 

Recursos

Per poder desenvolupar els nostres serveis, disposem dels següents recursos estructurals:

  • Una seu social, 250 m² d’instal·lacions destinades a oficines, vestidors i magatzem
  • Una finca agrària, 11 hectàrees de terreny a Campllong, 8 de les quals són destinades a la producció d’horticultura ecològica i 3 són de bosc
  • Un local annex a la seu, amb més de 136 m², destinat al servei prelaboral
  • 2 llars amb suport a Girona

Patronat

  • President: Max Marcó, empresari
  • Vicepresident: Joaquim Casanovas, gerent de l’Institut d’Assistència Sanitària
  • Secretari: Josep Maria Solé, gerent de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
  • Vocal: Ramon Coll, notari
  • Vocal: Martí Masferrer, gerent de la Fundació Salut Empordà
  • Vocal: Maria Combalia, presidenta de l’Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques

Han col·laborat amb la Fundació:


Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 15 gener 2021

sitemap