Notícies

14 juny 2013

La Tresoreria de la Seguretat Social ofereix la possibilitat de fer un conveni especial per a persones amb discapacitat que tinguin especials dificultats d’inserció laboral.

Aquest conveni permetria estar d’alta a la Seguretat Social i pagar una cotització mensual per a poder, d’aquesta manera, arribar a cobrar una pensió de jubilació. Aquesta mesura és fruit de les dificultats que tenen algunes persones amb discapacitat per assolir la jubilació, ja que no arriben a cotitzar mai o ho fan durant un període de temps insuficient per a poder cobrar aquesta pensió. Per a sol•licitar l’adhesió en aquest conveni s’han de complir determinats requisits com estar en edat laboral, tenir reconeguda una discapacitat que impliqui tenir dificultats d’inserció laboral, residir legalment a Espanya o haver-ho fet com a mínim durant 5 anys….

Per a més informació consulteu el document BOE RD 156/2013 de l’1 de març

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/02/pdfs/BOE-A-2013-2309.pdf o bé truqueu a la Tresoreria de la Seguretat Social al 972 20 53 04.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 2 juliol 2020

sitemap