Notícies

10 juliol 2012

La Fundació Drissa renova el contracte de serveis de la brigada forestal que treballa al massís de les Gavarres

La Fundació Privada Drissa, amb la col·laboració d’Obra Social Caja Madrid i el Consorci de les Gavarres, ha renovat el contracte de serveis a la brigada forestal de la Fundació Drissa a les Gavarres, amb l’objectiu de mantenir i incrementar els llocs de feina del Centre Especial de Treball de la Fundació. Es tracta d’un projecte, finançat íntegrament per l’Obra Social Caja Madrid amb 10.000 euros i amb el suport del Consorci de Les Gavarres com a direcció tècnica del projecte, que permet donar feina a quatre persones i formar-les en tasques de manteniment i conservació de l’espai natural protegit de les Gavarres.

El coordinador de l’Obra Social de Caja Madrid a Catalunya, Sergi Capell, destaca d’aquest projecte “la importància de la col·laboració entre vàries entitats i la possibilitat d’afavorir la inserció social, la integració laboral i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat”. Per la seva banda, el gerent del Consorci de les Gavarres, Oriol Armet, subratlla “l’enorme interès que suscita aquesta actuació tant des del punt de vista social com de conservació de l’espai natural”.

Amb la inserció laboral de les persones que pateixen malaltia mental, es millora la qualitat de vida d’aquestes. Actualment, es calcula que aproximadament mig miler de persones han estat ateses per la Fundació Drissa, que representa tan sols el 10% de les persones que abraça el col·lectiu amb capacitat per treballar a les comarques gironines.

Drissa tanca l’any 2011 amb una plantilla de 100 treballadors, dels quals, 68 són persones amb malaltia mental, que desenvolupen la seva activitat als diferents serveis productius del Centre Especial de Treball (CET) de l’entitat. En aquests moments, del total de persones amb malaltia mental que treballen al CET, un 68% pateix esquizofrènia paranoide, un 14% està diagnosticat de trastorn bipolar, un 12% té trastorn de la personalitat i el 6% restant són persones que pateixen esquizofrènia hebefrènica (2%), trastorn obsessiu (2%) i retard mental (2%). Segons explica la gerent de la Fundació, Núria Martínez, bona part de les persones que pateixen un trastorn mental sever tenen dificultats per accedir i mantenir-se en el mon laboral. “La seva vulnerabilitat a l’estrès, les seves dificultats de relació i d’afrontament de situacions fa que quedin exclosos del mercat laboral. Aquest fet comporta gairebé sempre un greuge de l’estigma social, i en molt casos, condueix a situacions de pobresa”, afirma la gerent. “Per aquest motiu, assegura Martínez, és important aquest projecte”.

Segons dades de la Fundació, el 79% de les persones usuàries de l’entitat són homes i el 21% dones. La mitjana d’edat és de 41 anys i el 70% del total no té cap tipus d’ingrés econòmic; la resta percep algun tipus de pensió no contributiva o pensió d’invalidesa. El 77% té una discapacitat reconeguda legalment igual o superior al 65%.

La Fundació Drissa, creada el 23 de març de 1999, neix de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addicions de les comarques gironines, per donar resposta a la manca de possibilitats laborals de les persones amb malaltia mental, “factor decisiu en la rehabilitació terapèutica i social d’aquesta població”, segons Núria Martínez. A banda del Centre Especial de Treball, a través del qual la Fundació ofereix serveis de jardineria i forestal, pintura i neteja, Drissa disposa d’un servei d’acollida i borsa de treball, servei prelaboral, servei de formació i servei d’acompanyament a la inserció laboral en el mercat ordinari. Així mateix, gestiona des del servei d’habitatge una llar amb suport i un programa d’autonomia a la pròpia llar.

El passat mes de febrer, la Fundació va inaugurar el primer punt de venda Biodrissa (marca d’horta ecològica de l’entitat) al mercat del Lleó de Girona. Drissa és un dels productors ecològics més grans de les comarques gironines. El projecte d’horta compta amb una plantilla de 18 persones, 14 de les quals són treballadors que pateixen un trastorn mental.

La Fundació compta per aquest any amb un pressupost de 2.205.649€.

Obra Social Caja Madrid Catalunya i Balears

La Obra Social Caja Madrid, només en els tres últims anys, ha col·laborat amb més de 500 projectes de diferents entitats que atenen a col·lectius socials a Catalunya i Balears. Aquestes ajudes permeten el desenvolupament dels programes d’entitats i institucions que treballen amb col·lectius en situació de vulnerabilitat social, amb l’objectiu d’afavorir la seva inserció social, la seva integració laboral i millorar la qualitat de vida. Aquestes associacions treballen amb nens i joves en risc social, persones amb discapacitat, població immigrant, malalts d’Alzheimer i Parkinson, gent gran, dones maltractades, persones sense llar, dones amb especials dificultats d’inserció o desocupats/ades de llarga duració.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 9 juliol 2020

sitemap