Notícies

24 maig 2012

Finalització del projecte de Fundació Drissa “Consolidació brigada de pintura” amb el suport de BANCAJA

Aquest mes de maig finalitza el projecte  de Fundació Drissa “Consolidació brigada de pintura” que va rebre l’ajut de BANCAJA. Aquest projecte, com ja es va indicar en el moment de l’atorgació de l’ajuda ( veure noticia de data 8 de juny de 2011), té com objectiu consolidar aquesta brigada, mantenint els llocs de feina creats per  a persones amb trastorns mentals severs i en la mesura del possible, crear-ne un de nou per aquest col·lectiu.

De l’avaluació realitzada es fa una valoració positiva, ja que el grau d’assoliment d’objectius específics és molt elevat, si bé amb algunes modificacions no substancials sobre el previst i que no han afectat al resultat final. Així, el més destacable, ha estat, d’acord amb els objectius previstos,  el fet de que la brigada actual consta de 5 membres, ampliant en dos membres la brigada original, s’han aplicat els processos derivats de la ISO de qualitat i la ISO medioambiental, s’ha realitzat la formació externa i interna prevista i  s’ha treballat l’autonomia i la polivalència d’aquests treballadors. La temporalització del projecte ha estat la prevista.

Volem agrair a Bancaja, la confiança dipositada en la nostra entitat, però molt especialment amb el col·lectiu de persones amb malaltia mental.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 9 juliol 2020

sitemap