Notícies

23 març 2012

Resultats del projecte d’Horta Ecològica de la Fundació Privada Drissa finançat per l’Obra Social Ibercaja

L’Obra Social Ibercaja va concedir a la Fundació Privada Drissa un ajut pel Projecte d’Horta Ecològica en la seva convocatòria del 2010. El projecte s’havia de desenvolupar entre el 2011 i el 2012. Gràcies a aquest ajut, durant aquest període, s’ha pogut continuar treballant en la promoció de la inclusió i el manteniment dels llocs de  treball de persones amb trastorns de salut mental severs, mitjançant el projecte d’horticultura ecològica, on realitzen totes les activitats habituals per mantenir els llocs de treball ja creats.

S’han assolit, els objectius previstos, els més destacables són: s’han mantingut els 13 llocs de treball d’aquesta línia de negoci i s’han creat dos llocs nous de treball per a persones amb malaltia mental en aquesta línia, des de l’abril del 2011 fins ara. L’increment de facturació ha estat del 26,25%.

Des de la Fundació volem destacar l’ajuda de l’Obra Social Ibercaja per haver apostat per la nostra feina i per la confiança dipositada en nosaltres.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 2 juliol 2020

sitemap