Notícies

21 novembre 2011

El Departament de Salut ha atorgat una ajuda a la Fundació Privada Drissa

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat un ajut al projecte presentat per la Fundació Drissa a la convocatòria d’ajuts dirigida a entitats  de carácter no lucratiu per activitats adreçades al foment i al suport de la salut. El projecte presentat tenia com a primera finalitat recolzar i mantenir a persones amb TMS en els llocs de feina creats en el servei de rentaplats del CET DRISSA situat al Parc Hospitalari Martí i Julià. En concret els objectius a assolir són: mantenir els llocs de feina creats, garantir el suport en el treball, oferir un context demostratiu de la capacitat productiva d’aquestes persones, afavorir, si és possible, el trànsit de treballadors des del CET al mercat ordinari, sensibilitzar l’entorn més pròxim per promoure i acceptar un canvi d’actitud en relació a aquestes malalties i persones i assegurar la continuïtat del servei.

El projecte té prevista una temporalització de gener a desembre 2011.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 2 juliol 2020

sitemap