Notícies

8 agost 2011

Fundació Privada Drissa rep una ajuda de l’Obra Social Caja Madrid per mantenir els treballs forestals a les Gavarres.

L’Obra Social Caja Madrid ha atorgat un ajut a la Fundació Privada Drissa, dins l’àmbit de la seva convocatoria d’acció social 2011

Aquest ajut és concreta en un projecte de consolidació de la brigada forestal de la Fundació situada a la zona de les Gavarres. L’objectiu de la brigada és la gestió i manteniment d’aquest espai natural sota la Direcció Tècnica del Consorci de les Gavarres. Aquesta actuació és la segona que es realitza amb l’ajut de l’Obra Social de Caja Madrid i que compta amb el suport tècnic del Consorci de les Gavarres.  Pel CET DRISSA és una brigada estratégica a fi de millorar en el coneixement de treballs forestals i medioambientals.

La brigada està formada per 4 peons i un monitor i la temporalització del projecte és de febrer del 2012 fins a gener 2013

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 25 setembre 2020

sitemap