Notícies

2 maig 2011

Brigada de jardineria a l’Alt Empordà de la Fundació Privada Drissa

La Fundació Privada Drissa ha sol·licitat una ajut a la Diputació de Girona en el marc de la seva convocatòria de subvencions per a projectes d’Acció Social a l’àmbit de les comarques gironines.

El projecte presentat té per finalitat millorar la qualitat de vida de les persones amb TMS, mitjançant la promoció de la inclusió i el manteniment del treball de persones amb trastorns mentals severs a l’Alt Empordà a través d’una brigada de jardineria.  Els objectius que es volen assolir són el manteniment dels llocs de feina ja creats,  i en la mesura del possible incrementar en un nou lloc de treball per a persona amb TMS, i l’increment de facturació i clients de la zona, amb la finalitat de, a poc a poc, poder anar donant cabuda en aquesta brigada a persones amb dificultat de salut mental de la zona i poder així establir una brigada descentralitzada. Altres objectius destacables són el seguiment individualitzat d’aquestes persones  a nivell assistencial, mitjançant les tutories individualitzades, les dinàmiques de grup, etc.

Es preveu que el projecte es desenvolupi durant el 2011.

?

?

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 9 juliol 2020

sitemap