Notícies

22 novembre 2010

Presentació Projecte Pilot de la Taula Inserció laboral de Salut Mental a Girona

El 22 de novembre de 2010, a la Fontana d’Or, s’ha presentat el projecte pilot de la Taula d’Inserció Laboral de Salut Mental a Girona. Aquesta presentació ha comptat amb la presència de la Directora General d’Igualtat d’Oportunitats, de la Directora del Pla Integral de Salut Mental i de la Subidrectora de Planificació de l’ICASS.

La posada en marxa a la ciutat de Girona d’aquesta  experiència pilot d’inserció laboral per a les persones amb trastorn mental,  ha estat elaborada en el marc de l’estratègia d’inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental 2008-2010 per part  de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball, i s’ha incorporat com una de les mesures estratègiques  del Pla Integral de Salut Mental de Catalunya, recentment aprovat pel Govern.

 L’estratègia d’inserció laboral per a les persones amb trastorn mental sever  va ser  presentada el passat 1 d’octubre  i preveu implementar un model  específic d’Inserció Laboral per a les persones amb trastorn mental.  La proposta de model s’ha desenvolupat a partir d’un estudi realitzat amb coordinació compartida per part de les diferents organitzacions del sector i amb el suport del Departament de Treball.  Per implementar aquest model a Catalunya, el Departament de Treball, en col·laboració amb els Departament de Salut i amb l’ICASS, proposa portar a terme un  projecte pilot en tres territoris de Catalunya, un dels quals és la ciutat de Girona.

Amb l’objectiu d’incrementar i millorar la inserció de persones amb malaltia mental al territori, es proposa constituir una taula de treball amb la presència dels principals agents que intervenen en la inserció laboral de les persones amb malaltia mental, tant des de l’àmbit pròpiament laboral, com des de l’àmbit de la salut o els serveis socials,  per tal d’implementar el model proposat, potenciant el treball en xarxa en el conjunt de recursos i serveis i la definició de circuïts i criteris d’actuació.

En el nostre apartat de descàrregues trobareu un breu power point sobre aquest model d’inserció laboral de persones amb malaltia mental.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 9 juliol 2020

sitemap