La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.

Es va crear l’any 1999, de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la salut mental a la Regió Sanitària de Girona.

Les línies de treball implementades per la Fundació són la integració laboral i l’habitatge. Creiem que el treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial i, així, els diferents serveis que s’han portat a terme tenen com a darrera finalitat que la persona que pateix una malaltia mental pugui aconseguir un lloc de feina i mantenir-lo.

La implementació del servei d’habitatge ha estat la resposta a una necessitat cada cop més important del col·lectiu.

La drissa és la corda que serveix per a hissar i arriar una vela i que permet que el vent impulsi la nau. La nostra Fundació pretén ser aquesta corda que impulsi a les persones amb malaltia mental a viure la seva vida igual que les altres persones.

NOTÍCIES

Es posa en marxa el projecte “Segones Oportunitats”

Fundació Drissa, Ecosol i Fundació Mas Xirgu han signat un acord de col·laboració amb Obra Social “la Caixa” per posar en marxa el projecte Segones Oportunitats. El seu objectiu és la inserció al mercat laboral ordinari de persones en situació d’exclusió social i persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental que actualment treballen en un centre especial de treball (CET), en una empresa d’inserció, o que es troben desocupades.

 

Per aquesta finalitat s’ha desenvolupat una línia d’activitat conjunta que porta per nom Rellegim, on s’utilitza la venda i restauració de llibres de segona mà per ocupar persones amb aquestes característiques. Aquesta activitat es basa en un model que s’està desenvolupant a Israel. Es compta també amb la recollida de roba de segona mà, a més de l’acompanyament i formació pel lloc de treball adequat a cada persona, així com la gestió d’una borsa de treball per a l’empresa ordinària i la creació i modernització de llocs de treball protegit.

 

El projecte té previst acompanyar fins a 35 persones que rebran formació teòrica específica, pràctiques professionals i tallers de competències i coaching.

Setmana commemorativa del Dia Mundial de la Salut Mental 2018, del 3 al 10 d’octubre

Aquest any 2018, Girona serà novament la capital catalana de la Salut Mental. Amb el lema “Salut Mental, a la comunitat i a la feina”, la ciutat acollirà el dissabte 6 d’octubre l’acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a Catalunya, un esde­veniment festiu i reivindicatiu organitzat per Salut Mental Catalunya i l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, amb el suport de l’Institut d’Assis­tència Sanitària (IAS), la Fundació Drissa i la fundació tutelar Support.
[+]

Es publica la memòria corresponent a l’any 2017

Drissa fa pública la memòria de l’entitat de l’any 2017, que recull l’activitat i els resultats més destacats de l’exercici. L’any 2017 ha estat clau pel que fa el creixement de la fundació, amb dos serveis prelaborals nous, a la Selva i a l’Alt Empordà. També s’ha consolidat la línia de negoci Biodrissa. Pel que fa als resultats, es posa de relleu el creixement del Centre Especial de Treball (CET) amb set places més i un total de 85 persones contractades.

Podeu llegir el document en aquest enllaç

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 21 setembre 2018

sitemap