La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.

Es va crear l’any 1999, de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la salut mental a la Regió Sanitària de Girona.

Les línies de treball implementades per la Fundació són la integració laboral i l’habitatge. Creiem que el treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial i, així, els diferents serveis que s’han portat a terme tenen com a darrera finalitat que la persona que pateix una malaltia mental pugui aconseguir un lloc de feina i mantenir-lo.

La implementació del servei d’habitatge ha estat la resposta a una necessitat cada cop més important del col·lectiu.

La drissa és la corda que serveix per a hissar i arriar una vela i que permet que el vent impulsi la nau. La nostra Fundació pretén ser aquesta corda que impulsi a les persones amb malaltia mental a viure la seva vida igual que les altres persones.

NOTÍCIES

Formació amb la Diputació de Barcelona

Aquest passat mes de juny es va dur a terme una formació sobre inserció laboral de persones amb problemes de salut mental amb professionals de la Diputació de Barcelona a través de l’associació federativa AMMFEINA. La Fundació Drissa hi va col·laborar activament amb la docència de dos professionals de suport. L’objectiu era trobar quins eren els perfils més adients per ocupar un lloc de feina en un dels departaments de la Diputació, tot treballant el model de competències i plantejant casos d’èxit d’inserció a l’empresa ordinària.

Drissa estrena el primer servei prelaboral per a persones amb malaltia mental de la Selva

És un equipament subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb seu a Santa Coloma de Farners

L’any 2017, el 30% de les persones ateses al centre de salut mental d’adults de la Selva Interior van rebre un diagnòstic de Trastorn Mental Greu (TMS)

La Fundació Drissa, entitat dedicada a la inserció de persones amb malaltia mental, ha presentat aquest matí el primer servei prelaboral que obre a la Selva per cobrir les necessitats del col·lectiu a la comarca. Aquest servei, subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té la seu a Santa Coloma de Farners i està dotat amb 15 places. La seva posada en marxa ha suposat una inversió de 73.013,07 euros en obra i equipament, dels quals, trenta mil són una aportació de CaixaBank al projecte d’ampliació dels serveis prelaborals de l’entitat.
[+]

Finalització de pràctiques en el programa Punt Formatiu Incorpora

Un usuari de la Fundació Drissa ha finalitzat les pràctiques no laborals realitzades en una empresa de constucció en el marc del programa Punt Formatiu Incorpora, havent cursat una formació en prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la construcció.

La valoració global ha estat positiva per totes les parts implicades , i desitgem que el darrer esglaó sigui la contractació d’aquesta persona.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 13 juliol 2018

sitemap