La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.

Es va crear l’any 1999, de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la salut mental a la Regió Sanitària de Girona.

Les línies de treball implementades per la Fundació són la integració laboral i l’habitatge. Creiem que el treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial i, així, els diferents serveis que s’han portat a terme tenen com a darrera finalitat que la persona que pateix una malaltia mental pugui aconseguir un lloc de feina i mantenir-lo.

La implementació del servei d’habitatge ha estat la resposta a una necessitat cada cop més important del col·lectiu.

La drissa és la corda que serveix per a hissar i arriar una vela i que permet que el vent impulsi la nau. La nostra Fundació pretén ser aquesta corda que impulsi a les persones amb malaltia mental a viure la seva vida igual que les altres persones.

NOTÍCIES

Les dificultats dels Centres Especials de Treball per afrontar l’augment del salari mínim interprofessional

Recentment el Govern Central ha aprovat una pujada del salari mínim a 900€ mensuals. Aquesta és una molt bona notícia, ja que és de justícia l’augment del salari mínim. No obstant això, aquest augment afecta directament als Centres Especials de Treball, els quals donen feina a persones amb discapacitat física, psiquica i/o mental ja que el sou de referència que s’utilitza és el salari mínim. A partir de l’1 de gener de 2019, aquestes entitats han vist incrementada la despesa d’aquestes sous en un 22% i això posa en perill la viabilitat d’aquests centres. Per altra banda, i tal i com marca la llei, aquestes entitats reben un ajut del 50% del salari mínim, però l’Estat Espanyol ha previst la puja del salari però no la puja de l’ajuda. Tot això posa en una situació d’incertesa a aquests centres que a Catalunya donen feina a 16.000 persones, de les quals aproximadament 9.500 són persones amb especials dificultats.

Formacions internes del mes de Desembre

La Fundació Drissa durant el mes de Desembre del 2018 ha iniciat tres formacions que es completaran durant el 2019, una sobre gestió d’incidències, una altra sobre el programa a3software per la  gestió de nòmines així com quatre formacions d’acollida. També ha realitzat una formació en primers auxilis i ha finalitzat una altra sobre el programa informàtic MIDUE.

EL Dinar de Nadal

El passat divendres tot el personal de la Fundació Drissa va poder gaudir del Dinar de Nadal. Aquest any es va celebrar al Local Social de Campllong i va ser presentat i conduit pels locutors del programa de ràdio “Ens patina l’Embrague”. Va ser tot un èxit on es va riure, plorar, cantar i fins i tot ballar.

Moltes gràcies a l’organització i a tot el personal de la Fundació per fer-ho possible!

 


>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 17 gener 2019

sitemap