La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.

Es va crear l’any 1999, de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la salut mental a la Regió Sanitària de Girona.

Les línies de treball implementades per la Fundació són la integració laboral i l’habitatge. Creiem que el treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial i, així, els diferents serveis que s’han portat a terme tenen com a darrera finalitat que la persona que pateix una malaltia mental pugui aconseguir un lloc de feina i mantenir-lo.

La implementació del servei d’habitatge ha estat la resposta a una necessitat cada cop més important del col·lectiu.

La drissa és la corda que serveix per a hissar i arriar una vela i que permet que el vent impulsi la nau. La nostra Fundació pretén ser aquesta corda que impulsi a les persones amb malaltia mental a viure la seva vida igual que les altres persones.

NOTÍCIES

Es publica la memòria corresponent a l’any 2017

Drissa fa pública la memòria de l’entitat de l’any 2017, que recull l’activitat i els resultats més destacats de l’exercici. L’any 2017 ha estat clau pel que fa el creixement de la fundació, amb dos serveis prelaborals nous, a la Selva i a l’Alt Empordà. També s’ha consolidat la línia de negoci Biodrissa. Pel que fa als resultats, es posa de relleu el creixement del Centre Especial de Treball (CET) amb set places més i un total de 85 persones contractades.

Podeu llegir el document en aquest enllaç

La contractació pública i el Tercer Sector

Dos representants de la Fundació Drissa han participat i s’han format aquests dies sobre la nova llei de contractació pública i el seu impacte en el Tercer Sector. S’han pogut comentar i discutir aspectes purament legislatius en acció concertada, els drets i deures de les entitats davant d’una licitació, així com la incorporació d’aspectes socials a la nova llei.

Tot això ha estat de la mà de La Confederació i dels diferents agents que intervenen en aquest procés: l’administració pública, la Generalitat i la Diputació de Girona,  i varis lletrats i experts amb l’aportació de la pròpia Confederació.

Xerrada a la UdG en el marc del curs d’estiu “Cooperació Internacional en Salut Mental i Drogodependències”

La Fundació Drissa va participar en el curs d’estiu “Cooperació Internacional en Salut Mental i Drogodependències”, que es va realitzar a la Facultat d’Infermeria , explicant l’experiència del municipi de Bluefields (Nicaragua). Aquest municipi ha implementat des del 2002 un model de salut mental i addiccions en xarxa que ha esdevingut referent en el seu territori, fonamentat en els centres d’atenció psicosocials (CAPS) i corresponent al model desplegat a Catalunya durant els últims cinquanta anys. Aquest projecte de cooperació internacional es desenvolupa conjuntament amb la Comunitat Terapèutica del Maresme, l’IAS, la Fundació Drissa i l’Ajuntament de Girona. En aquesta xerrada es va explicar el model d’inserció laboral de la Fundació i va ser molt dinàmica i participativa, a través de vídeos i un col·loqui.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 10 agost 2018

sitemap