La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.

Es va crear l’any 1999, de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la salut mental a la Regió Sanitària de Girona.

Les línies de treball implementades per la Fundació són la integració laboral i l’habitatge. Creiem que el treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial i, així, els diferents serveis que s’han portat a terme tenen com a darrera finalitat que la persona que pateix una malaltia mental pugui aconseguir un lloc de feina i mantenir-lo.

La implementació del servei d’habitatge ha estat la resposta a una necessitat cada cop més important del col·lectiu.

La drissa és la corda que serveix per a hissar i arriar una vela i que permet que el vent impulsi la nau. La nostra Fundació pretén ser aquesta corda que impulsi a les persones amb malaltia mental a viure la seva vida igual que les altres persones.

NOTÍCIES

Formacions internes del mes d’octubre

A la Fundació Drissa comptem sempre amb una formació continuada per a totes les persones que treballen a l’entitat, garantint que puguin desenvolupar les seves tasques amb la millor preparació possible. Aquest passat mes de setembre s’han realitzat 6 formacions d’acollida a noves persones treballadores de l’entitat, de les quals dos són professionals de suport (mercat ordinari i neteja) i 4 professionals operaris (d’horta, botiga, jardineria i rentaplats). També hem assistit a la conferència de l’EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), així com a les jornades de Contractació Reservada i la de Responsabilitat Social de Catalunya, a més de la formació en gestió de residus, que continua endavant.

Assistim a la 9ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya

La Fundació Drissa va assistir el passat 25 d’octubre a la 9ª Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, organitzades per Ingeniería Social i l’Associació +Responsables. En aquestes jornades es va posar de relleu el compromís de les empreses amb el seu entorn social, mediambiental i econòmic més enllà de les pròpies obligacions legals. D’aquesta manera es reconeixen aquests criteris ètics així com les entitats que prioritzen la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible, com són el Grup Oller, la cadena UDON, la Cooperativa de Fruits Girona, la casa Rural l’Avenç de Tavertet, la Fundació Mas Casadevall o la Universitat de Girona.

“Aprendre a l’hort de l’escola” s’estén a sis escoles més

El projecte “Aprendre a l’hort de l’escola” ha estat inclòs recentment com a Recurs Educatiu de l’Ajuntament i això ha permès poder-lo dur a terme a sis escoles més: Domeny, Vila-Roja, Montfalgars, Carme Auguet, Dalmau Carles i Font de l’Abella. Recordem que ja es va començar a implementar el curs passat a les escoles de primària Nou de Quart, el Bosc de la Pabordia i Àgora com a prova pilot. L’objectiu d’aquest projecte és que els nens de primària puguin desenvolupar els coneixements adquirits a les aules tot aplicant-los a la creació i cura d’un hort escolar. Tot això es duu a terme mitjançant la interacció dels nens amb els col·lectius de persones amb problemes de salut mental de la Fundació Drissa i persones voluntàries de la 3ª edat de l’Obra Social La Caixa.

>> Més notícies
Carrer Santander 1, baixos - 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 16 novembre 2018

sitemap