La Fundació Privada Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, molt especialment les que pateixen trastorns mentals severs.

Es va crear l’any 1999, de la mà de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública que gestiona la salut mental a la Regió Sanitària de Girona.

Les línies de treball implementades per la Fundació són la integració laboral i l’habitatge. Creiem que el treball és una eina terapèutica destacable en el procés de rehabilitació psicosocial i, així, els diferents serveis que s’han portat a terme tenen com a darrera finalitat que la persona que pateix una malaltia mental pugui aconseguir un lloc de feina i mantenir-lo.

La implementació del servei d’habitatge ha estat la resposta a una necessitat cada cop més important del col·lectiu.

La drissa és la corda que serveix per a hissar i arriar una vela i que permet que el vent impulsi la nau. La nostra Fundació pretén ser aquesta corda que impulsi a les persones amb malaltia mental a viure la seva vida igual que les altres persones.

NOTÍCIES

“Ordre del servei prelaboral”

Ja ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’ordre mitjançant la qual s’estableix el règim jurídic dels serveis de prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Els serveis de prelaboral tenen com a finalitat capacitar les persones perquè adquireixin les competències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral; és un servei que ha demostrat la seva vàlua al llarg dels més de 10 anys de funcionament i que ara rep el reconeixement reclamat per les associacions i entitats.

Queda definit el PRIIL (Programa de Rehabilitació Individual per la Inserció Laboral), el contracte assistencial i les diferents actuacions que es duen a terme en el servei, a més d’especificacions sobre personal, organització interna i requisits materials.

Ordre 

Vacances del club de lectura

El Club de Lectura de la Biblioteca Carles Rahola s’acomiada fins el proper 29 de setembre. El passat dimarts va tenir lloc la darrera sessió llegint un interessant text de Guy de Maupassant, anomenat “El collar”.

L’estimulació cerebral: tractament pioner per tractar l’esquizofrènia

Milloren la qualitat de vida d’una pacient amb esquizofrènia implantant-li elèctrodes al cervell, tècnica d’estimulació cerebral profunda amb la qual s’alliberen petites càrregues d’electricitat per modificar “circuits cerebrals alterats”.

En els set mesos que han passat des de la intervenció, s’ha observat una remissió dels símptomes, especialment deliris i al·lucinacions que li provocaven fortes limitacions en la seva vida diària. Des de l’operació torna a relacionar-se amb el seu entorn, surt al carrer i fins i tot s’està plantejant fer un viatge.

La intervenció s’ha dut a terme després de comprovar que la malaltia era resistent al tractament i que havien fracassat totes les altres estratègies terapèutiques. L’estudi està en fase preliminar i l’objectiu és estudiar l’eficàcia de l’estimulació cerebral profunda en els pacients amb esquizofrènia resistent.

 

>> Més notícies
Av. Sant Narcís, 22, baixos. 17005 Girona - Tel. 972 24 93 44 - Fax 972 24 93 45 - info@fundaciodrissa.com - Nota legal

Última actualització 3 juliol 2015

sitemap